To jest projekt eksperymentalny. Obrazuje zmiany w czasie ogólnodostępnych danych ze strony PKP Cargo. Dostęp do serwisu możliwy jest jedynie za zgodą autora.

Proszę użwyać mapy jedynie do ustalenia lokalizacji lokomotyw. Do śledzenia lokomotyw w ruchu proszę używać strony oryginalnej.
W wypadku nadużywania strony - zostanie ona wyłączona.